PEO-palvelu ja työnantajakumppanuus


Bremon PEO-palvelu tuo yrityksellesi työsuhteiden ammattimaisen hoitamisen työnantajakumppanuuden myötä.
PEO-palvelu kattaa kaikki aikaa vievät ja monimutkaiset työsuhdeasiat ja ottaa vastuun 
niiden toimivuudesta.

Palvelun tuottamia etuja ovat mm:
 • Henkilöstökustannusten parempi hallinta, selkeän hinnoittelumallin ansiosta.
 • Ammattimainen tuki työsuhdeasioissa – HR Controllerimme palvelevat kaikkia työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa.
 • Taloushallinto voi keskittyä yrityksen talousasioihin – palvelusta tulee selkeästi eritelty lasku sisältäen kaikki                                         työsuhteisiin liittyvät kustannukset.
 • Helpompi palkata uusia työntekijöitä sekä pitää nykyiset hyvällä työsuhdehallinnalla.
 • Ei tarvetta investoida HR-järjestelmiin tai muihin työsuhdejärjestelyihin.

PEO-palvelun tuottaa HR Controllerimme (HRC), jotka ovat HR-alan ammattilaisia, ja palvelua ylläpidetään ammattimaisessa 
HR-järjestelmässä (CelNet).

Palvelu perustuu kansainväliseen PEO
-malliin (Professional Employer Organization) ja työnantajakumppanuuteen 
(co-employment), joista löydät lisätietoa täältä.


HRC-palvelu


PEO-palvelun mukana saat yrityksellesi HR Controller (HRC) -palvelun, HR-ammattilaisten suorittamana.
HR Controllerin tärkein tehtävä on seurata asiakkaan henkilöstöasioiden sujuvuutta, tehokkuutta sekä 
oikeellisuutta, samoin kuin perinteinen controller seuraa yrityksen talousasioita.

Automaattisen HR-raportoinnin lisäksi HR Controllerin muita palveluja ovat mm.:
 • asiakaspalvelu palkkahallinnon ja muiden HR-asioiden osalta
 • työsopimuksen läpikäynti ja palvelun esittely
 • palkkamallin toteutus
 • työterveyshuollon järjestäminen
 • työsuhteen päättämiseen tai lomauttamiseen liittyvät toimenpiteet
 • yhteistoimintamenettely
 • työtodistusten laatiminen ja toimittaminen
 • työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkitseminen.
Työyhteisössä tarvitaan työsuhteiden jatkuvaa ”huoltamista” ja haasteellisten tilanteiden avointa käsittelyä.  
PEO-palvelun HR Controllerit eivät jätä asiakasyritystä yksin tällaisissa arjen haasteissa vaan pystyvät auttamaan ja  
viemään organisaation kehitystä eteenpäin myös perinteisten HR-osaston toimenkuviin kuuluvien tehtävien avulla.


CelNet-järjestelmä


PEO-palvelu tarjoaa asiakasyritykselle ja työntekijöille ammattimaisen, selaimessa toimivan järjestelmän
työsuhdehallintaa ja raportointia varten.  Järjestelmä on käytettävissä osoitteessa www.celnet.fi.

Järjestelmään määritellään tarvittavat käyttöoikeudet eri käyttäjätasoille.
Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset voidaan määritellä esimerkiksi pääkäyttäjälle, esimiehille ja työntekijöille.

Järjestelmän ominaisuuksia ovat mm.:
 • palkanlaskenta 
 • kulukorvausten ja päivärahojen raportointi ja laskenta 
 • matkalaskujen käsittely
 • työaikakirjaukset
 • työvuorot sekä työajan suunnittelu
 • provisio- ja bonuslaskenta konekielisenä tai manuaalisesti
 • provisioerittelyt
 • lomapalkan ja -päivien laskenta
 • kustannuspaikkakohtainen laskenta
 • suoriteseuranta
 • työsopimuspohjat
 • työsopimuksen hyväksyminen
 • viestintä.
Järjestelmä tarjoaa kattavat raportointimahdollisuudet.
Raportointia on myös mahdollista automatisoida sekä räätälöidä asiakaskohtaisesti.