Lisäpalvelut


PEO-palveluun voidaan liittää lisäpalveluita, jotka räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. 

Palveluita kehitetään jatkuvasti lisää. Tällä hetkellä suosituimpia ovat:
  • rekrytoinnin tuki ja
  • henkilöstön kehittäminen.
Alla lisää tietoa.
Rekrytoinnin tuki


PEO-palveluun voidaan liittää ammattimainen rekrytoinnin tukipalvelu.
Palvelussa HR Controller tarjoaa asiakasyrityksessä tapahtuviin rekrytointeihin mm. seuraavat tukipalvelut:
  • toimenkuvan määrittely (toimenkuvakortti)
  • hakuilmoituksen laadinta
  • ilmoituskanavien valinta ja hallinta
  • ilmoitusten julkaisu valituissa kanavissa
  • hakemusten vastaanotto
  • haastatteluaikojen varaaminen
  • rekrytoinnin jälkihoito, esim. ei-valituille henkilöille ilmoittaminen.

Asiakasyritys saa siis omaan rekrytointiprosessiinsa täyden, ammattimaisen avun, jolloin asiakkaan
vastuulle jää ainoastaan haastattelujen pitäminen sekä palkkauspäätösten tekeminen.

Henkilöstön kehittäminen


PEO-palveluun voit liittää myös henkilöstön kehittämiseen liittyviä palveluita. Kuitenkin niin, että PEO-palvelun
kehittämishankkeet ovat sellaisia, jotka läheisesti liittyvät arkipäiväiseen HR-toimintaan. Tyypillisesti tällaisia asioita
ovat esimiesten ja alaisten väliseen kommunikaatioon liittyvät haasteet esimerkiksi vuorovaikutuksessa,
tavoiteasetannassa sekä palautekeskusteluissa.

Yhtenä erittäin tehokkaana kehittämismuotona tarjoamme vuorovaikutusvalmennusta. 

Työyhteisössä tarvitaan työntekijöiden ”huoltamista” ja haasteellisten tilanteiden avointa käsittelyä. PEO-palvelun HR Controllerit
eivät jätä asiakasyritystä yksin tällaisissa arjen haasteissa, vaan pystyvät auttamaan ja viemään organisaation kehitystä eteenpäin
myös perinteisten HR-osaston toimenkuviin kuuluvien tehtävien avulla. Bremon valmennus pohjautuu henkilökohtaisen
DiSC-käyttäytymisprofiilin laadintaan, sen avaamiseen sekä yhteisiin tavoitteisiin sitouttamiseen - niin yksilö kuin ryhmätasolla.